Opleiding Technische Analyse via STAP

STAP Budget

Update - STAP

Update 13-02-2023

De opleiding Technische Analyse zal voorlopig niet onder de STAP-regeling worden aangeboden. In het onderstaande statement lichten wij deze keuze toe.

Zoals je weet doen wij - Team MV en Team MT - er alles aan om de financiële kennis binnen Nederland en België te vergroten. Dit doen we met ontzettend veel passie en plezier. Madelon heeft het lesgeven in haar bloed zitten - is docent Technische Analyse op een hogeschool geweest - en is dan ook ongelooflijk dankbaar dat zij op maandelijkse basis honderdduizenden mensen mag doceren over onderwerpen die er júist nu, zó ontzettend toe doen. 

Naar aanleiding van vragen vanuit potentiële studenten begin 2022, hebben wij als bedrijf zijnde gekeken of de opleiding Technische Analyse, aan de STAP-eisen zou voldoen zoals het ROA kader van de Universiteit van Maastricht voorschrijft. In 2022 hebben wij dan ook het STAP-traject voor onze opleiding Technische Analyse in ongeveer zeven maanden succesvol doorlopen. Met bijbehorende audits en keurmerken, waaronder het NRTO keurmerk op opleidersniveau en een officieel akkoord van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op opleidingsniveau tot gevolg. In 2022 zijn er - na onderzoek - slechts een handjevol officiële akkoorden verschaft.

De interesse in de opleiding was groot en het succes van deze opleiding maakte dat de media haar kans schoon zag om hierover te publiceren. Zonder enige kennis genomen te hebben van de inhoud van de opleiding (die overeenkomt met hetgeen Madelon doceerde op een Hogeschool), zijn er onjuiste conclusies over onze opleiding en Madelon als persoon getrokken. 

De negativiteit die dit traject met zich meegebracht heeft, is ons als bedrijf, maar ook Madelon zeer zwaar gevallen. Het feit dat onder het mom van ‘journalistieke interpretatie’ onjuistheden gepubliceerd mogen/kunnen worden, sterkt ons dan ook in de keuze om het STAP-traject voorlopig niet te continueren.

Voor ons is de conclusie helder: Naar aanleiding van vragen vanuit de kijker, hebben wij als onderneming onderzoek gedaan of onze opleiding aan de eisen zou voldoen en hebben wij het gehele traject succesvol doorlopen. Als onderneming hebben wij alles volgens de regels - in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV - gedaan en ook onder de nieuwe regels, geïntroduceerd begin februari 2023, mag deze opleiding nog steeds via STAP aangeboden worden. Wij vragen ons dan ook tot op heden nog steeds af waarom er een totaal ander beeld geschetst is en de focus heeft moeten liggen op Madelon als persoon en er voorbijgegaan is aan haar achtergrond, de inhoud van de opleiding, het doorlopen traject en het achterliggende bedrijf, met een team van meer dan twintig mensen sterk.

Alles wat wij doen, doen we met passie en ongelooflijk veel plezier. De negativiteit omtrent dit traject heeft het plezier in ons werk weggenomen. Daarom zullen we de komende periode de focus leggen op de dingen waar we blij van worden, waaronder het zo optimaal mogelijk begeleiden van de studenten uit de voorgaande rondes, het publiceren van nieuwe formats, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding over monetair beleid, macro-economie & asset allocatie én de aandacht vestigen op onze nieuwe vacature website FintasticJobs.

We hopen dat je begrijpt dat we deze afweging hebben gemaakt.

Hartelijke groet,
Madelon Vos & Team