Tuur Demeester doceert over de rol van Bitcoin
Madelon navigeert
Madelon Vos
Madelon navigeert
11/08/2020
2 min
0

Tuur Demeester doceert over de rol van Bitcoin

11/08/2020
2 min
0

Over Tuur Demeester

Tuur Demeester noemt zichzelf ook wel de econoom van de vrije uitloop. Hij heeft namelijk nooit een officieel diploma in de economie behaald. Desalniettemin, doet dit niet onder voor zijn brede kennis over Bitcoin,
anoniem geld en de macro economie. Tijdens zijn studententijd was Tuur zoekende waar zijn passie en interesse lagen. Van een opleiding ‘Filosofie’ naar een studie ‘Afrikaanse taal en cultuur’ bleek zijn passie toch ergens anders te liggen, namelijk de werking van de economie. Gaandeweg is hij een nieuwsbrief gaan schrijven over de financiële wereld en de mogelijke oorzaken van de financiële crisis.


Hoe kwam Tuur in aanraking met Bitcoin

Via het boek van Willem Middelkoop, The Big Reset, raakte Tuur steeds meer geïnteresseerd in goud, het Monetaire Systeem en alternatieve betalingsmiddelen. Zo kwam hij via deze zoektocht bij een conferentie genaamd te Libeterain Alliagence waar de zoon van Milton Friedman sprak. Hier sprak hij over het gebruik van een virtuele, anonieme munt. Deze conferentie was twee jaar voordat Bitcoin reeds bestond. Vanaf dat moment raakte Tuur steeds meer geïnteresseerd over deze mogelijkheid en kwam hij zo vroeg in contact met Bitcoin. Tuur bespreekt ook het effect dat Bitcoin heeft in niet Westerse landen waarbij de valuta steeds minder waar wordt.

De perfect storm

Tijdens de Cryptocast van maart, besprak Tuur dat momenteel er “een perfecte storm” gaande is voor Bitcoin. Bitcoin moest zich namelijk bewijzen dat het zich staande houdt in deze crisis. Een ander punt was dat het duidelijk moest worden welke rol Bitcoin in kan nemen binnen de financiële wereld. “Deze perfecte storm is nog steeds bezig, we hebben op dit moment namelijk geen gezond geldsysteem”. Zo bespreekt hij ook de stadia die geld doorloopt en wat de rol van Bitcoin goud en zilver hierin is.

Bitcoin in de huidige economie

Het aanzicht van zowel bedrijven als consumenten veranderd richting Bitcoin. Een voorbeeld hiervan is Microstrategy. Dit bedrijf heeft meer dan 450 miljoen aan reserves geïnvesteerd in Bitcoin. Deze beslissing en de ontwikkeling van de huidige koers heeft positieve gevolgen op de financiële positie van Microstrategy. “We zitten op de rand van een grote mentaliteitsverandering”. Madelon en Tuur bespreken dit veranderende landschap en hoe bedrijven en consumenten hierop in kunnen spelen.

De rol van inflatie en de groeiende schuldenberg

De lage inflatie en de groeiende schuldenberg heeft op lange termijn grote gevolgen voor de economie en ons monetaire systeem. De rol van inflatie wordt dan ook uitgelegd in deze aflevering en hoe je dit het best kan meten. Zo hebben bepaalde sectoren er meer last van dan anderen en is de doorlooptijd van inflatie variërend per sector. De rol van de Centrale Banken en hun eerdere besluitvorming hebben veel invloed op onze huidige economie. Deze aflevering met Tuur Demeester bespreekt het digitale aspect in de puzzel van de financiële wereld. Het gesprek sluit dan ook goed aan op de eerdere afleveringen van Willem Middelkoop, Arno Wellens en Kees de Kort.

Wil jij alle puzzelstukjes kunnen plaatsen binnen deze financiële puzzel? Volg dan deze bijzondere en zeer informatieve aflevering over de rol van Bitcoin in de huidige financiële crisis.

Reacties
Categorieën